A Semente de Antano

Con esta actividade mergullarémonos na historia dos nosos devanceiros e devanceiras nun escenario característicamente rural. A Fortaleza de San Paio de Narla, pola súa historia e ubicación, e grazas as coleccións que atopamos no seu interior, é  un lugar privilexiado para coñecer e recuperar a memoria da vida rural. Coñeceremos quen traballaba as terras, en que condicións vivían, como chegaron os seus coñecementos ata os nosos días ou como evolucionaron co paso do tempo as ferramentas e os elementos empregados no raballo diario.

Trátase dunha proposta didáctica que avoga por unha aprendizaxe cooperativa onde o alumnado vai ser o protagonista, e desenvolverase en cinco bloques nos que se combinará o traballo na aula coa visita ao museo.

BLOQUE 1: Coñecer a nosa contorna

 1. O alumnado achegarase ao seu entorno procurando testemuños orais e fotografías do mesmo. Con ese material analizará as características do seu lugar de orixe: tipos de construcións, orografía, flora, etc.
 2. Daranse a coñecer autores  e autoras que escribiron sobre esa zona e as súas paisaxes. Recolleranse poemas e fragmentos narrativos de autores como Castelao, Manuel María, Cunqueiro, Uxío Novoneyra, Celso Emilio Ferreiro, Rosalía de Castro ou Emilia Pardo Bazán. Ler ese contido literario permitirá mostrar como grandes autores estaban orgullosos de onde eran e do mundo do rural.
 3. Empregarase a música e as cancións tracidionais para coñecer e describir o territorio.
 4. Rematarase o bloque traballando as artes pictóricas. O alumnado, a través das fotografías acadadas e de toda a información obtida, debuxará a paisaxe que para el representa a súa terra.

BLOQUE 2: O rural

 1. Observación da colección das fotografías de Walter Ebeling para achegarnos ao campesiñado e ao mundo do rural.
 2. Recollida de testemuños orais, por parte de alumnado e profesorado, das persoas maiores da súa familia ou entorno para ilustrar verbalmente o que xa nos amosaron as fotografías.
 3. As persoas maiores e a importancia da memoria a través dos testemuños. Coloquio sobre o alzheimer adaptado segundo a idade, poñendo de relevo o tesouro das lembranzas.
 4. En relación co punto anterior, cada neno ou nena apuntará cinco lembranzas importantes na súa vida nun papel de cores, co seu nome, data e idade actual. Despois, depositaranse todos os da clase nun bote de cristal, que se reservará para empregar noutra actividade.

BLOQUE 3: Somos o que comemos

 1. Asemblea para falar sobre que lle aporta o rural ás cidades e por que é un dos motores económicos.
 2. Somos o que comemos: a importancia da alimentación saudable a través da agricultura ecolóxica. Que comían os nosos devanceiros e que comemos agora?
 3. Experiencia sensorial e olfactiva. Traballaremos os sentidos a través dos alimentos.
 4. Posta en común sobre a beleza relativa e a singularidade particular: cada producto ecolóxicos é diferente, non seguen un patrón; idea que se pode trasladar as persoas, xa que na diversidade está a esencia.
 5. A terra. Plantaremos o bote de cristal coas lembranzas xunto cunha semente ou puga dunha árbore autóctona. Marcaremos cun letreiro a nosa ubicación e controlaremos o crecemento da mesma.

BLOQUE 4: Canto avanzamos en 100 anos?

 1. Comparativa entre o mobiliario antigo e o actual empregando como contexto a Fortaleza de San Paio de Narla. Comparación dos útiles de labranza, utensilios de diario, etc. Explicación da historia e utilidade de cada peza.
 2. O alumnado traerá da súa casa (o a dos seus avós ou avoas) o obxecto máis antigo que atopen. Cada un deles contará a historia e uso da peza, facendo así unha mesa redonda para intercambiar coñecementos.
 3. Breve debate sobre a evolución da reciclaxe desde a antigüidade ata a actualidade. División da clase para defender os pros e contras dos avances tecnolóxicos como ferramentas útiles pero tamén contaminantes.

BLOQUE 5: Que aprendemos?

 1. Se a situación sanitaria o permite, visita ao Museo-Fortaleza San Paio de Narla.
 2. Posta en común dos conceptos aprendidos durante o desenvolvemento dos bloques anteriores.
 3. Para finalizar, o alumnado empregará a canle de expresión artística que máis lle represente (pintura, música, prosa ou verso) para lembrar o concepto que máis lle gustou ou sorprendeu.

Buscar por:

 • Museo Fortaleza San Paio de Narla

 • Mixta, posibilidade de facela online ou presencial.

Características:

Solicita máis información
Solicita unha visita

Outras actividades deste programa