Troco ou imposto? Intercambios e formas de pagamento ó longo da historia.

Como se adquirían as cousas antes da aparición da moeda? Como cambiou a forma de relacionarnos a aparición da moeda? De que maneiras lles pagaba o campesiñado os foros aos señores? Como era o pago de impostos nas diferentes épocas históricas?

Outras actividades deste programa