Un Ronsel de Futuro: o xogo da literatura, o cine e o teatro a través do museo

Obxectivos:

  • Dar a coñecer os nosos museos a través de nove capítulos de aproximadamente cinco ou seis minutos, co fío condutor dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)
  • Entender a importancia do museo como relator e promotor de historias.
  • Fomentar a creatividade e crear contidos audiovisuais, literarios ou teatrais.

Desenvolvemento da actividade:

Trátase dun proxecto educativo de web serie elaborada a través de catorce obradoiros, repartidos por cada museo da Rede Museística Provincial de Lugo, prolongados ao longo do tempo. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) serán a base dos diferentes capítulos.

É un proxecto que mira cara o pasado para proxectarse no futuro a través das ferramentas que nos ofrece o teatro, o cinema e a literatura.

Consta de dúas propostas diferenciadas. Por un lado está o traballo directo con varios centros de ensino para a realización da web serie. Por outro lado están os centros que poderán participar no proxecto unha vez estea estreada a serie e para os cales se ofrecerá unha serie de actividades a partir do visionado dos capítulos.

Buscar por:

Características:

Solicita máis información
Solicita unha visita

Outras actividades deste programa